بستن

امیر علی راشدی

کسب رتبه 19 کشوری

غزل شناور

کسب رتبه 45 کشوری

ویدا کردی پور

کسب رتبه 53 کشوری

محمد خشتی

کسب رتبه 92 کشوری

زهرا تقوی

کسب رتبه 165کشوری

هلیا بزرودی

کسب رتبه 276کشوری

مهتاب نصیری

کسب رتبه 476 کشوری

مهسا صالحی

پزشکی یاسوج

مهسا پاکرو

کسب رتبه 9 کشوری

الهام رجایی

پزشکی سراسری-رتبه 76

در درس فیزیک درصد 92 و در درس ریاضی درصد 78 را کسب کنند که به نقل از خو د ایشان برگ برنده ی  او در کنکور بوده است.
با افتخار تقدیم می کنیم ......

             سحر موالی

مکانیک صنعتی شریف-رتبه 116

برای دیدن مصاحبه تصویری برروی ویدئو زیر کلیک کنید

             

مهسا منشی زاده

آی تی- دانشگاه صنعتی شریف-رتبه155

برای دیدن مصاحبه تصویری برروی ویدئو زیر کلیک کنید

             


نونا حسین نژاد

پزشکی سراسری

برای دیدن مصاحبه تصویری برروی ویدئو زیر کلیک کنید

             

شیما جعفری

پزشکی سراسری

غزل داور

پزشکی سراسری

نادیا حبیبی

پزشکی سراسری

زهرا موسوی

پزشکی سراسری

فرناز شعله

پزشکی سراسری

مهسا فولادی

برق دانشگاه شیراز

سحر زارعی

برق دانشگاه اصفهان

عرفانه علیرضایی

پزشکی سراسری

نگین شیروانی

داروسازی

فاطمه باقری

پزشکی سراسری

صبا نوروزی

پزشکی سراسری

پریسا حسنی زاده

پزشکی سراسری

مریم شاکری

پزشکی سراسری

سارا اقبال

پزشکی سراسری

کنکور 93

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به آموزشگاه کیمیا اندیشه می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان